Használt sütőzsiradék begyűjtés


A BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt. 1990 óta foglalkozik hazánkban a hulladéknak minősülő – 45/2012. (V.8.) VM rendelet 15.§ (2) bekezdése alapján a háztartásokból származó biodízel előállítás céljára szánt használt sütőolaj gyűjtésére irányuló tevékenység mentesül a 142/2011/EU bizottsági rendelet szerinti élelmiszerhulladék – beleértve a használt sütőolajat – a gyűjtésre vonatkozó, e rendelet szerinti engedélyezési eljárás alól – elhasznált sütőzsiradék begyűjtésével és feldolgozásával.

Részvénytársaságunk folyamatosan bővülő hálózata országos lefedettségű. Elsősorban a vendéglátás és a közétkeztetés melegkonyháiról gyűjtjük be a fentiek alapján hulladéknak minősülő használt sütőolajat- és zsiradékot, melyet kezelési felelősséggel és tulajdonjoggal veszünk át, korszerű technológiával kezeljük, és hasznosítjuk újra.

A zsírban, illetve olajban való sütés napjainkban a legelterjedtebb konyhatechnikai eljárások egyike.

A többszöri sütés folyamán a sütőolajban olyan elváltozások jönnek létre, amelyek gasztronómiai értékvesztéssel járnak, azaz az étolaj elfárad, elhasználódik, ennek következtében a zsiradék előbb-utóbb alkalmatlanná válik a további élelmezési célú felhasználásra.

Környezetre káros hatásai:

  • A csatornahálózatba kerülve a szennyvíztisztítók terhelését növeli, vagy a természetes vizek autooxidációs folyamatait gátolja. Egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet.
  • A talajba kerülve gátolja annak légáteresztő képességét, illetve záróréteget képezve megakadályozza a víz feljebb jutását.
  • A kommunális hulladékba helyezve nehezen lebontható anyagként jelenik meg.

A jogszabályi előírások értelmében a vendéglátóhelyeknek kötelességük minden hulladékot engedéllyel rendelkező cégnek átadni. Társaságunk rendelkezik ezen engedélyekkel, így a gasztroszektor tevékenysége által létrejövő használt sütőolaj és sütőzsiradék nem kerül hulladékként a környezetbe. A Biofilter évente 5-8000 tonna elhasznált növényi olajat, sütőzsiradékot gyűjt be, s ennek döntő hányada a vendéglátóhelyektől származik.

A lakossági sütőolaj hulladék jelenleg még csekély hányada a begyűjtött mennyiségnek – hozzávetőlegesen 3-5 %-a. A Biofilter Zrt. komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy ez az arány megváltozzon. Napjainkban a lakosság is egyre környezettudatosabb, a háztartásokban keletkező hulladékot igyekeznek szelektíven gyűjteni. A műanyag, papír és fémhulladék után, immár növekvő igény mutatkozik a használt háztartási olaj elkülönített gyűjtésére is. Reményeink szerint – köszönhetően elsősorban a MOL Nyrt-vel összefogásban létrehozott programnak – a jövő évre a begyűjtött összes mennyiségnek akár 10-15 %-át is elérheti a lakossági sütőolaj hulladék.

Megrendelem

LAKOSSÁGI BEGYŰJTÉS oldalunkat ide kattintva érheti el.

A BIOFILTER Zrt. szerződéses partnereinek 60 literes, zárható gyűjtő­edényeket biztosít a hulladéknak minősülő használt sütőolaj és zsiradék gyűjtéséhez. Ezeket megegyezés szerinti gyakorisággal, úgynevezett gyűjtő­járattal szállítja el, illetve telefonon egyeztetett időpontban cseréli a megtelt hordókat üresre. A begyűjtött sütőzsiradék társaságunk csévharaszti telephelyére kerül, ahol zsírolvasztó berendezésben, zárt rendszerben kerül feldolgozásra. A használt sütőolaj feldolgozására Csévharaszton, illetve Lepsényben található telephelyünk egyaránt alkalmas. A BIOFILTER Zrt. által egyedileg kidolgozott technológia lehetővé teszi, hogy a szeparálási, ülepítési, dekantálási eljárás után a sütőolajat a felhasználási terület szerint tartályparkunkban helyezzük el. Tartályparkunk tárolási kapacitása meghaladja a 800 tonnát. A 60 l-es gyűjtő­edény automata hordómosó berendezésben kerül tisztításra, melyet cégünk saját fejlesztésben valósított meg. Így elmondhatjuk, hogy a feldolgozóüzemünk teljesen automata.

Használt olaj begyűjtése - EWC 200125A begyűjtésekből származó tisztított növényi olajat – feldolgozást követően – piacképes ipari termékként értékesítjük. A termékek felhasználási területe elsősorban a biodízel iparág, csekély mértékben az aszfaltgyártás, gipszgyártás, festékgyártás, asztalos üzemek stb. A feldolgozás során keletkező, úgynevezett tisztítási maradék a Fővárosi Csatornázási Művek budapesti szennyvíztisztító-telepének biogáz-üzemében kerül újrahasznosításra.