Ugrás a tartalomra

Körforgásban a környezetért

A BIOFILTER Zrt. tevékenységei alapvetően az ökoszisztémák megóvása felé hatnak. A hulladékok begyűjtésével egyfelől azok felhalmozódásának és környezetre gyakorolt negatív hatásának vesszük elejét, hasznosításukkal másfelől bio-energiahordozók előállítását segítjük.

Körkörös tevékenységeink

Használt sütőolaj begyűjtés, feldolgozás, hasznosítás

Élelmiszerhulladék begyűjtés, feldolgozás, hasznosítás

A begyűjtött használt sütőolajnak nem csupán egészségkárosító hatása van, hanem környezetkárosító is, hiszen eltömíti a szennyvízelvezető csatornákat. Egy liter sütőolaj 100 köbméter vizet szennyez be, valamint rákkeltő anyagokat is tartalmaz. Becslések szerint azonban a Magyarországon felhasznált sütőolaj 30 százaléka a csatornákba jut. Erőfeszítéseink következtében várható ezen mennyiség további csökkenése, köszönhetően elsősorban a lakosság számára egyre tágabb körben elérhető használt sütőolaj átvevő pontoknak.

A begyűjtött sütőolaj hasznosítási folyamatának végén létrejött tisztított növényi olajból előállított biodízel használata a kőolajénál sokkalta kedvezőbb, tekintve hogy ez utóbbi képződése évmilliók eredménye, míg a biodízel alapanyagai viszonylag gyors biológiai folyamatok útján jönnek létre.

A BIOFILTER Zrt. által begyűjtött élelmiszer-hulladék szintén környezetbarát energiaként hasznosul, mégpedig a Fővárosi Csatornázási Művek Soroksári úti biogáz-telepén. Magas energiatartalma miatt a biogáz energiatermelésre hasznosítható. Lehetséges felhasználási módja elsősorban meleg víz előállítása, kapcsolt villamos- és hőenergia termelés, valamint földgáz minőségű biometán létrehozása.

Fenntarthatóságunk

Amiben hiszünk

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: szociális, gazdasági és környezeti pilléreken, melyeket komplexen, kölcsönhatásaik figyelembevételével kell kezelni. Nem egyenrangú rendszerek ezek, hanem egymásba vannak ágyazva. A gazdaság a társadalom alrendszerét képezi, a társadalom pedig az ökoszisztémáét. Ez alapján nyilvánvalónak látszik, hogy az ökológiai fenntarthatóság a döntő, mert ez határozza meg a társadalmat, s azon keresztül a gazdaságot is.

A BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt. számára a fenntarthatóság, a környezet – társadalom – gazdaság hármasával való kapcsolati rendszer felismerése, és az abban való pozitív tevékenység hosszú távú stratégiai elv. A gyakorlatban a fenntartható fejlődést akkor valósíthatjuk meg, ha a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi érdekeket harmonizáljuk.

Számos vállalkozás rendelkezik a gazdasági mellett társadalmi célokkal is, illetve működik felelősen. A társadalmi vállalkozások esetében azonban az elsődleges cél társadalmi vagy környezeti. Mi ezen alapelvek mentén működünk és fejlesztünk tovább.

Felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét – a tényt, hogy a jövő üzleti tevékenységéhez ez alapvető fontosságú – a BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt. kötelezettséget, felelősséget vállal arra nézve, hogy működését, vállalatirányítását, tevékenységeit ennek szellemében végzi Magyarországon és minden országban, ahol üzletileg vagy együttműködés formájában megjelenik. Ez nem kizárólag a vállalat hosszú távú sikerét rejti magában, hanem a régióban betöltött szerepén, valamint a szolgáltatásain keresztül a társadalom, környezet és gazdaság számára is jelentős pozitív hatással bír.
 

Fenntarthatósági jelentésünk 2016-2017-ben

Körforgásban a környezetért – ezt a címet viseli 2018-ban cégünk életében első alkalommal életre hívott fenntarthatósági jelentésünk.

A jelentés azért íródott, mert szerettünk volna tükröt tartani magunknak, hogy meg tudjuk vizsgálni jelenleg hogyan teljesít a cégünk a gazdasági-környezeti-társadalmi hármasság halmazában. A jelentés két év teljesítményét foglalja össze, különös figyelmet fordítva környezetünk védelme és a fenntartható működés elősegítése, munkatársaink képzése és a jövő generáció bevonása, illetve partnereink és közösségeink szemléletformálása témakörökre.

Tekintsék meg teljes jelentésünket!

Megtekintés

Action 2020 céljaink

Élelmezés

 • Élelmiszerhulladék csökkentése
 • Megfelelő munkakörülmények és környezetterhelés csökkentése az értékláncban

Fenntartható életmód

 • Fogyasztási cikkek környezeti hatások csökkentése
 • Kiegyensúlyozott életmód
 • Fogyasztói információk és szemléletformálás a fenntartható fogyasztás ösztönzésére

Foglalkoztatás

 • Méltányos bérezés
 • Élethosszig tartó tanulás, vezetői készségek
 • Hátrányos helyzetűek foglalkoztatása
 • Női vezetők

Klímaváltozás

 • Klímaváltozásból eredő kockázatok kezelése
 • Áttérés az alacsony karbonfelhasználású gazdaságra
 • Egy főre vetített ÜHG-kibocsátás csökkentése

Vízhasználat

 • Hatékony vízelosztás és -használat  
 • A felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme (talajhasználat, szennyvíz)

Action 2020 logo

A Biofilter 2014. novemberében csatlakozott az Action 2020 programhoz. A WBCSD 2010-ben bemutatott platformja folyamatosan terjeszkedik és cselekvésre hívja az üzleti szektort. A felelős vállalatirányítás egyre szélesebb körű elterjesztése a cél, ahol a vezetők mind egyéni, mind globális szinten felelősek a szervezet fenntartható fejlődéséért.

Az Action 2020 ajánlásában az alapértékek tisztelete és az átláthatóság központi pillér, rendszeresen informálva a partnereket a vállalat gazdasági, környezeti és társadalmi hatásairól.

A BCSDH célja, hogy öt kijelölt területen Magyarországon releváns, a fenntartható fejlődést előmozdító ambiciózus célokat tűzzön ki tagvállalatai és partnerszervezetei számára tudományos szakértők bevonásával. A hazai program kiemelt területei a klímaváltozás, a foglalkoztatás az élelmezés, a víz és a fenntartható életmód.

A Biofilter Zrt. 2015 januárjában hivatalosan is csatlakozott a BCSDH-hoz (Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért), ezzel biztosítva egy szoros, hosszú távú partneri kapcsolatot a környezettudatosság jegyében.

Társadalmi felelősségvállalásunk

Környezetvédelmi vállalkozásként fontosnak tartjuk, hogy a fenntartható jövőt támogatva ne elégedjünk meg azzal, hogy az alap tevékenységünk hozzájárul a körforgásos gazdasághoz, de foglalkozzunk kiemelten a felelős és tisztességes működtetéssel, munkatársaink és a jövő generáció képzésével, illetve partnereink és közösségeink szemléletformálásával is.

Társadalmi felelősség vállalásunk része, hogy szeretnénk edukálni a következő generációt a környezettudatos szemlélet kialakítására. Ezért hoztuk létre 2014-ben a kornyezetert.hu weboldalt, aminek a célja, hogy minél szélesebb körben képviselje a fenntartható gondolkodás megalapozását és a harmonikus fejlődést. 

Környezetért.hu

Szakmai szervezetek, amelyeknek a munkájában részt veszünk:

Magyarország Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH)
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
Lean Enterprise Institute Hungary
Felelős Családi Vállalatokért Magyarországon (FBN)
Hungarian Business Leaders Forum (HBLF)

Kezdeményezések, amiket támogatunk:

Messzehangzó Tehetségek Alapítvány
Felelős Gasztrohős Alapítvány
ÖKO-Pack Nonprofit Kft.
Kerekdomb Egyesület Törökbálint
Ronald McDonald Alapítvány