Ugrás a tartalomra

Jogszabálylista

 • 11/1996. (VII.4.) KTM rendelet

  a környezetvédelmi felelős alkalmazási és képesítési feltételeiről

 • 14/2015. (II.10) Korm. Rendelet

  a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

 • 18/2007 (V.10.) KvVM rendelet

  a felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról

 • 180/2007. (VII.3.) Korm. rendelet

  az országhatárt átlépő hulladékszállításról

 • 1993. ÉVI XCIII. Törvény

  a munkavédelemről (MTV.)

 • 1995. évi LIII. Törvény

  a környezet védelméről

 • 1995. évi LVII törvény

  a vízgazdálkodásról

 • 2000. évi LXXII. törvény

  a munkavállalóknak a munkahelyi levegőszennyeződés, a zaj és rezgés által okozott foglalkozási veszélyek elleni védelméről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1977. évi 63. ülésszakán elfogadott 148. számú Egyezmény kihirdetéséről.

 • 2000. évi XXV. törvény

  a kémiai biztonságról

 • 2003. évi LXXXIX. törvény

  a környezetterhelési díjról

 • 2008. évi XLVI. Tv

  az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

 • 2010. évi CXVII. Törvény

  a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

 • 2012. évi CLXXXV. tv

  a hulladékról

 • 2015. évi LVII. Törvény

  az energiahatékonyságról

 • 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

  a felszín alatti vizek védelméről

 • 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet

  a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

 • 225/2015. (VIII. 7.) Korm. Rendelet

  a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól

 • 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet

  az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól

 • 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM együttes rendelet

  a munkahelyek kémiai biztonságáról

 • 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet

  a hőtermelő berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról

 • 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet

  a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

 • 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet

  a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról

 • 279/2017 (IX.22.) Korm. rendelet

  a bioüzemanyagok és folyékony bio-energiahordozók fenntarthatósági követelményeiről és igazolásáról

 • 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet

  a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól

 • 29/2001. (XII. 23.) KöM-GM e. rendelet

  az egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

 • 3/2002. (II. 8.) SZCSM-EüM együttes rendelet

  a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

 • 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet

  a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

 • 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet

  a levegő védelméről

 • 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet

  a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

 • 314/2005 (XII. 25) Korm. rendelet

  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról

 • 385/2014. (XII. 31.) Korm. Rendelet

  a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről

 • 4/2011. (I. 14.) VM rendelet

  a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről

 • 40/2012 (IV.27.) VM rendelet

  az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól

 • 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

  a vízkészlet-járulék kiszámításáról

 • 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet

  a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról

 • 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet

  a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezéséről

 • 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet

  a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

 • 45/2012. (V. 8.) VM rendelete

  a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó állategészségügyi szabályok megállapításáról

 • 50/1999. (XI. 3.) EÜM rendelet

  képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

 • 57/2013. (II. 27.) Korm. Rendelet

  a telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól

 • 65/1999. (XII. 22.) EÜM rendelet

  a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

 • 71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet

  a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről

 • 72/2013 (VIII.27.) VM rendelet

  a hulladékjegyzékről

 • 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet

  a környezeti alapnyilvántartásról

 • 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet

  a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

 • 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet

  a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről

 • 93/1996.(VII.4.) Korm. rendelet

  a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról

 • 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet

  a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgéskibocsátás ellenőrzésének módjáról

Biofilter Környezetvédelmi Zrt.

Ingyenes zöld számunkon bármilyen kérdéssel fordulhat hozzánk!

+36 80 442 999 Telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartás: hétfő-péntek: 8-15:00

Hírlevél feliratkozás

Adja meg email címét, hogy elsőként értesüljön legfrisebb híreinkről és akcióinkról!