Környezetvédelmi társadalmi vállalkozás

A fenntartható fejlődés
(sustainable development) olyan folyamat,
amely kielégíti a jelen szükségleteit anélkül,
hogy a jövendő generációit megfosztaná
saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől.

/Egyesült Nemzetek Szervezete, 1987/

A hulladék nem szemét, a hulladék inspiráló lehetőség, legyen szó az élelmiszer-hulladék vagy használt sütőolaj újrahasznosításáról. A Biofilter elkötelezett híve a fenntartható fejlődés támogatásának, nem csak tevékenységi köre, belső meggyőződése miatt is.

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS

A fenntartható fejlődés három alappilléren nyugszik: szociális, gazdasági és környezeti pilléreken, melyeket komplexen, kölcsönhatásaik figyelembevételével kell kezelni. Nem egyenrangú rendszerek ezek, hanem egymásba vannak ágyazva. A gazdaság a társadalom alrendszerét képezi, a társadalom pedig az ökoszisztémáét. Ez alapján nyilvánvalónak látszik, hogy az ökológiai fenntarthatóság a döntő, mert ez határozza meg a társadalmat, s azon keresztül a gazdaságot is.

A BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt. számára a fenntarthatóság, a környezet – társadalom – gazdaság hármasával való kapcsolati rendszer felismerése, és az abban való pozitív tevékenység hosszútávú stratégiai elv. A gyakorlatban a fenntartható fejlődést akkor valósíthatjuk meg, ha a gazdasági, társadalmi és környezetvédelmi érdekeket harmonizáljuk.

Számos vállalkozás rendelkezik a gazdasági mellett társadalmi célokkal is, illetve működik felelősen. A társadalmi vállalkozások esetében azonban az elsődleges cél társadalmi vagy környezeti. Mi ezen alapelvek mentén működünk és fejlesztünk tovább.
Felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét – a tényt, hogy a jövő üzleti tevékenységéhez ez alapvető fontosságú – a BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt. kötelezettséget, felelősséget vállal arra nézve, hogy működését, vállalatirányítását, tevékenységeit ennek szellemében végzi Magyarországon és minden országban, ahol üzletileg vagy együttműködés formájában megjelenik. Ez nem kizárólag a vállalat hosszútávú sikerét rejti magában, hanem a régióban betöltött szerepén, valamint a szolgáltatásain keresztül a társadalom, környezet és gazdaság számára is jelentős pozitív hatással bír.

Biofilter cégcsoport filozófia

A BIOFILTER Környezetvédelmi Zrt. tevékenységei alapvetően az ökoszisztémák megóvása felé hatnak. A hulladékok begyűjtésével egyfelől azok felhalmozódásának és környezetre gyakorolt negatív hatásának vesszük elejét, hasznosításukkal másfelől bio-energiahordozók előállítását segítjük.

Az általunk begyűjtött használt sütőolajnak nem csupán egészségkárosító hatása van, hanem környezetkárosító is, hiszen eltömíti a szennyvízelvezető csatornákat. Egy liter sütőolaj 100 köbméter vizet szennyez be, valamint rákkeltő anyagokat is tartalmaz. Becslések szerint azonban a Magyarországon felhasznált sütőolaj 30 százaléka a csatornákba jut. Erőfeszítéseink következtében várható ezen mennyiség további csökkenése, köszönhetően elsősorban a lakosság számára egyre tágabb körben elérhető használt sütőolaj átvevő pontoknak.

A begyűjtött sütőolaj hasznosítási folyamatának végén létrejött tisztított növényi olajból előállított biodízel használata a kőolajénál sokkalta kedvezőbb, tekintve hogy ez utóbbi képződése évmilliók eredménye, míg a biodízel alapanyagai viszonylag gyors biológiai folyamatok útján jönnek létre.

A BIOFILTER Zrt. által begyűjtött élelmiszer-hulladék szintén környezetbarát energiaként hasznosul, mégpedig a Fővárosi Csatornázási Művek Soroksári úti biogáz-telepén. Magas energiatartalma miatt a biogáz energiatermelésre hasznosítható. Lehetséges felhasználási módja elsősorban meleg víz előállítása, kapcsolt villamos- és hőenergia termelés, valamint földgáz minőségű biometán létrehozása.

Összességében elmondható tehát, hogy tevékenységeink nagy mennyiségű szennyező anyagtól mentesítik környezetünket, ezenfelül zöld energia előállítását segítik elő, amely a környezet további tehermentesítését eredményezi.

A Biofilter Zrt. 2014-ben életre hívta a http://www.kornyezetert.hu oldalt, amellyel a környezettudatosság és fenntartható gondolkodás elterjesztését és az ezzel kapcsolatos tájékoztatást tűzte ki céljául. 2015 elején csatlakozott a cég a környezettudatos „Zöld iroda” programhoz, a KÖVET Egyesület támogatásával.

 

ACTION 2020 program

A Biofilter 2014. novemberében csatlakozott az Action 2020 programhoz. A WBCSD 2010-ben bemutatott platformja folyamatosan terjeszkedik és cselekvésre hívja az üzleti szektort. A felelős vállalatirányítás egyre szélesebb körű elterjesztése a cél, ahol a vezetők mind egyéni, mind globális szinten felelősek a szervezet fenntartható fejlődéséért.
Az Action 2020 ajánlásában az alapértékek tisztelete és az átláthatóság központi pillér, rendszeresen informálva a partnereket a vállalat gazdasági, környezeti és társadalmi hatásairól.

A BCSDH célja, hogy öt kijelölt területen Magyarországon releváns, a fenntartható fejlődést előmozdító ambiciózus célokat tűzzön ki tagvállalatai és partnerszervezetei számára tudományos szakértők bevonásával. A hazai program kiemelt területei a klímaváltozás, a foglalkoztatás az élelmezés, a víz és a fenntartható életmód.

A Biofilter Zrt. 2015 januárjában hivatalosan is csatlakozott a BCSDH-hoz (Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért), ezzel biztosítva egy szoros, hosszú távú partneri kapcsolatot a környezettudatosság jegyében.

action-2020-vallalasok

 

A Biofilter Zrt. minőségirányítási és környezetirányítási rendszerével kapcsolatos tudnivalókat, illetve a tanúsítványokat itt tekintheti meg.