Étkezési hulladék begyűjtés


A 142/2011/EU rendelet értelmében élelmiszer-hulladéknak minősülnek az éttermekben, vendéglátóipari egységekben és konyhákon – a központi konyhákat és a háztartások konyháit is beleértve- keletkező valamennyi élelmiszer hulladék, beleértve a használt sütőolajat.

2002-ben az élelmiszer- és ételhulladékokra vonatkozó új jogszabályok megtiltották az étkezési melléktermékek takarmánycélú felhasználását az élelmiszertermelő haszonállatoknál. A rendeletek értelmében az étkeztetéssel foglalkozó közkonyháknak, vendéglátó-ipari egységeknek, cégeknek, kereskedelmi áruházláncoknak gondoskodniuk kell élelmiszer- és étkezési melléktermékeiknek az összegyűjtéséről és elszállításáról.

Társaságunk az ezt követően jelentkező nagy igénynek megfelelően – a szükséges begyűjtésre és szállításra vonatkozó hatósági engedélyek megszerzése után – országos begyűjtő hálózatot hozott létre. A vendéglátóhelyekről az olajhoz hasonlóan elszállítjuk az étkezési mellékterméket is, éppúgy mint az áruházakból a lejárt szavatosságú élelmiszereket. Valamennyi ilyen anyag a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. telephelyére kerül, ahol egy rothasztó silóban biogázt állítanak elő ezen állati melléktermékek felhasználásával.

A szerződéskötést követően partnereinkhez kihelyezzük az élelmiszer- és étkezési melléktermék (3. kategória) gyűjtésére szolgáló az MSZ 7540-1998 szabványnak megfelelő 60 literes fedeles bilinccsel záródó műanyag gyűjtőedényt. A szolgáltatás során ezeket cseréljük tisztított, fertőtlenített gyűjtőedényzetre. A begyűjtést és elszállítást az ügyféllel egyeztetett szállítási napokon végezzük.

Élelmiszerhulladék tárolóA piaci igények figyelembevételével begyűjtési és szállítási hatósági engedélyünketaz alábbi állati melléktermékek (3. kategóriába sorolt) körére is megszereztük:

  • A rendes vágásból származó hús, emberi fogyasztásra egyébként alkalmas állati termék, melyeket kereskedelmi okból nem emberi fogyasztásra szánnak (1069/2009/EK rendelet 10. cikk f.)
  • Állati eredetű termékek, vagy állati eredetű termékeket tartalmazó élelmiszerek, amelyeket kereskedelmi okok, előállítási vagy csomagolási hibák vagy egyéb, köz-és állategészségügyi kockázatot nem jelentő problémák következtében már nem szánnak emberi fogyasztásra (1069/2009/EK rendelet 10. cikk f.).
  • Élelmiszer-hulladékok, melyek nem a nemzetközi viszonylatban működő közlekedési eszközökről származnak (1069/2009/EK rendelet 10. cikk p.).
  • Kolosztrum (föcstej) és fogyasztásra alkalmatlannak minősített tej és tej eredetű termék, amely nem jelent fertőzési kockázatot emberek vagy állatok számára (1069/2009/EK rendelet 10. cikk f. pontja).
  • Az emberi fogyasztásra szánt tej és tejtermék, amely bármi okból nem került emberi fogyasztásra (1069/2009/EK rendelet 10. cikk f. pontja).
  • Keltetési melléktermékek, tojás, tojás melléktermékek, ideértve a tojáshéjat is (1069/2009/EK rendelet 10. cikk k.) ii pontja).

Megrendelem